Ortaklık Yapısı

ÖDENMİŞ SERMAYE : 15.700.000.00

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE: 15,700.000.00

DENETÇİ FİRMA: HAKKI GÜLTEKİN Yeminli Mali Müşavir